Algemeen reglement

Om een veilige en gebruiksvriendelijke omgeving voor u te waarborgen zijn er enkele huisregels opgesteld. Deze zijn van toepassing voor leden en bezoekers van het fitnesscentrum.  

 • Onze sportschool is  een professioneel en gezellig sportcentrum met respect voor iedereen. Ceder Gym verwacht dat haar klanten zich daarnaar gedragen.
 • I.v.m. de nieuwe privacywet (AVG), zullen uw gegevens na opzegging op uw verzoek uit ons systeem verwijderd worden nadat eventuele openstaande bedragen zijn voldaan.
 • Indien u uw abonnement wilt opzeggen of wijzigen, dient u dit schriftelijk te doen. Dit d.m.v. een formulier te verkrijgen bij de bar of per email. Alle andere vormen van opzeggingen zijn niet geldig.
 • Voor de leden met een Jeugd abonnement is toestemming van de ouder / voogd verplicht bij aanmelding en opzegging. Zonder een handtekening is het formulier niet geldig.
 • U heeft bij ons een lidmaatschap afgesloten. Deze gaan in op de 1ste van de maand. Na afloop hiervan zal deze automatisch worden verlengd met een regulier maand abonnement, tenzij u een volledige trainingsmaand vooraf heeft opgezegd.
 • Bij tussentijdse opzegging van meer maanden / jaren abonnementen, wordt de reeks afgelopen maanden die al zijn verstreken, verrekend met het reguliere maand tarief van € 50,00 p/m
 • Met de “Actie” abonnementen legt u zich vast voor een vooraf gestelde periode. Na deze periode kan het lidmaatschap per maand worden beëindigd eveneens met een opzegtermijn van een volledige trainingsmaand. De opzegging dient te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd (Formulier / email)
 • De ledenpas is uw eigendom en strikt persoonlijk. Bij misbruik wordt het lidmaatschap beëindigd. De kosten voor de ledenpas bedragen 15,00 euro. 
 • Onze sportschool stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing van uw eigendommen. Kluisjes zijn gratis beschikbaar. Aan het einde van de dag worden alle kluisjes geleegd. Ook die na sluitingstijd nog op slot zijn.  U dient het kluisje altijd leeg achter te laten.
 • Bij toegang in de sportzaal is een handdoek verplicht. Deze is eventueel aan de receptie te leen, Bij geen retour van de handdoek zal € 20,- in rekening worden gebracht.
 • Toestellen moeten schoon worden achter gelaten.
 • Bij gebruik van de sauna is een handdoek verplicht. Voor de saunagang dient u zich te douchen en af te drogen.
 • Er wordt van de sporter(ster) verwacht dat hij/zij de juiste kleding en schoeisel draagt. (Geen jeans, geen ontbloot bovenlijf, geen straat schoeisel)
 • Tassen mogen niet in de sportzaal meegenomen en/of gedragen worden. Deze kunnen in de kluisjes.
 • NB: Mobiele Telefoons, Koptelefoons, zijn wel toegestaan, maar mogen geen overlast aan de andere leden bezorgen. Gelieve geen muziek te spelen die voor anderen te horen is.
 • Filmen mag indien een ieder die ook op de opname komt geen bezwaar heeft en van tevoren is ingelicht dat er wordt gefilmd. Er moet zo min mogelijk tot geen overlast door film opnames zijn
 • Poseren mag in de daar toe bestemde ruimtes: Vragen bij de receptie. Poseren in de zaal is verboden.
 • Na het gebruik van de gewichten, dumbells en andere benodigdheden geldt: opruimen.
 • Onze sportschool heeft het recht toegang te weigeren indien u een van bovenstaande regels overschrijdt.

Het personeel van Cedergym heeft te allen tijde het recht beslissingen te nemen omtrent het reilen en zijlen in de gym welke niet of anders zijn vernoemd in deze voorwaarden.

Bezoek ons

Cederstraat 1a
2565 JM, Den Haag

Contact

070 363 1467
info@cedergym.nl

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag: 06.00 uur tot 22.00 uur

Zaterdag: 08.00 uur tot 17.00 uur

Zondag: 08.00 uur tot 17.00 uur